AQALux

AQALux

AQALux lage druk UV waterontsmettingsunit.
.
De AQALux is een lage druk UV waterontsmetting unit voor tuinbouw toepassingen.
Het FDG Systems team heeft aan de wieg gestaan van UV waterontsmetting. Nauwe betrokkenheid bij de implementatie en ontwikkeling van de eerste UV ontsmetter begin jaren 90 van de vorige eeuw heeft veel kennis opgeleverd. Deze kennis is toegepast in de AQALux. UV waterontsmetting in de tuinbouw heeft geen geheimen voor FDG Systems.
AQALux:
De AQALux is een lagedruk UV-unit welke is voorzien van de nieuwste 800 Watt UV-C lampen die samen met onze 800 Watt vermogensregelaar het hoogste rendement heeft. Deze nieuwste technieken samen met onze slimme flowregeling op basis van de continu gemeten dosis staat garant voor een zeer efficiënt ontsmetting proces.
Standaard unit:
De standaard AQALux in combinatie met de filtratie staat garant voor een 1000 voudige reductie (99,99% afdoden) van de eventueel aanwezige plant pathogene ziektekiemen in het te behandelen water. De bestraling kamers zijn speciaal ontwikkeld voor in de tuinbouw gebruikte watersoorten. Door het unieke concept van de unit, de meegeleverde automatisering en de diverse meetsensoren is het complete proces gecontroleerd waardoor u verzekerd bent van een juiste ontsmetting.
Retourwater ontsmetten:
Om water en meststoffen te besparen wordt het drainwater hergebruikt. Om dit op een veilige manier te doen is het noodzakelijk het drainwater te ontsmetten. De meest efficiënte en gebruikte methode is lagedruk UV-ontsmetting. De AQALux is speciaal ontwikkeld voor het ontsmetten van drainwater in de tuinbouw. Maar ook regen en oppervlaktewater kunnen behandeld worden met een AQALux.
Door drainwater te ontsmetten worden kosten bespaart en het milieu gespaart. Door de aanwezige meststoffen welke in het drainwater zijn achter gebleven heeft dit drainwater een waarde welke kan oplopen tot 2,5 euro per m3. Dit is uiteraard afhankelijk van de EC van het drainwater. Het lozen van drainwater moet in veel gevallen aan eisen voldoen. De kosten voor het lozen van drainwater kunnen hierdoor behoorlijk oplopen. Door hergebruik worden ook zo kosten bespaard.
Bewezen techniek:
De AQALux is ontwikkeld voor kleine en grote hoeveelheden water. Onder alle omstandigheden wordt aan de gestelde eisen voldaan om aaltjes, bacteriën, schimmels en indien gewenst virussen onschadelijk te maken. Afhankelijk van het gewas kunt u zelf de keuze maken voor selectieve ontsmetting of totaal ontsmetting. Met de AquaLux wordt voldaan aan de eisen van de WUR en de “Tuinbouw waterrichtlijnen”. Volgens deze eisen en richtlijnen moet aan de volgende punten worden voldaan:
 • Het ontsmetten van drainwater moet door een gecontroleerd proces gebeuren.
 • De werking van het UV-C moet een 1000 voudige reductie bewerkstelligen wat een 99,99% gegarandeerde ontsmetting betekend voor plant-pathogene in het water.
 • Voor bacteriën, schimmels en aaltjes is een dosis benodigd van 80 milliJoule/cm2
 • Voor virussen is een dosis benodigd van 250 milliJoule/cm2 met als uitzondering het Tomaat mozaïek virus waarvoor een dosis van 150 milli Joule/cm2 nodig is.
 • Alle deeltjes water moeten aan een intensiteit van minimaal 5 mW/cm2 worden blootgesteld.
 • Het gefilterde water mag na de AQALux maximaal 5 mg vuillast bevatten met en maximale grootte van 25 micron.
Voordelen:
Het ontsmetten van water met UV is een bewezen techniek welke in meerdere industrieën al meer dan 50 jaar wordt gebruikt. Elke industrie heeft zijn eigen eisen voor de ontsmetting. De AQALux is ontworpen door gebruik te maken van de beste technieken uit de andere industrieën en deze aan te passen aan de eisen van de tuinbouw. Met het door ons ontwikkelde systeem bent u met de AQALux verzekerd van een groot aantal voordelen.
De voordelen:
 • De laagste kosten per m3 ontsmet water.
 • Er vindt nagenoeg geen verandering in de samenstelling van het water plaats.
 • Het water wordt geconditioneerd door de pH waarde continu de 5,3 en 5,6 te houden.
 • De temperatuur van het water verandert niet.
 • De onderhoudskosten zijn zeer laag. Onderhoud kan eventueel door eigen technische dienst worden uitgevoerd.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van onderhoud gevoelige wissers voor het reinigen van de quartz buizen.
 • Lampen zijn na meer dan 12.000 branduren zeer eenvoudig te vervangen.
Hygiëne:
Ondanks dat u met de AQALux de best mogelijke zorg besteed om te voorkomen dat ziektekiemen verspreid worden via uw drainwater willen wij u erop wijzen dat overige hygiëne maatregelen in uw bedrijf nog onverminderd nodig zijn.
UV-oxidatie module
De AQALux heeft als optie de mogelijk om waterstofperoxide toe te voegen. Ook wel de oxidatiemethode genoemd. UV en waterstofperoxide versterken elkaar tijdens het ontsmettingsproces. Hiermee wordt de behandeling van het water nog effectiever. Tevens worden door de oxiderende werking groeiremmers en gewasbeschermingsmiddelen voor meer dan 80 procent verwijdert. Wat resulteert in gezonde planten en het water kan langer gerecirculeerd worden.