Edwin Dekker

Edwin Dekker

Nederland heeft een leidende positie in de internationale tuinbouw. Succesvolle technieken en teeltmethoden hebben vaak hun oorsprong in Nederland.
Dit maakt Nederland bijzonder. Overheden en kwekers die succesvol zijn implementeren Nederlandse technieken.
Edwin Dekker, zoon van een tomatenkweker, is van jongs af aan betrokken bij de tuinbouw. Na het afronden van zijn technische studie is hij sinds 1986 werkzaam in de tuinbouwtechniek. Alle veranderingen en innovaties die werden ontwikkeld in de tuinbouw werden bij Priva, waar Edwin 30 jaar heeft gewerkt, als eerste opgenomen in nieuwe en bestaande regelingen. Edwin is altijd nauw betrokken geweest bij het bedenken, testen en implementeren van deze nieuwe ontwikkelingen in soft- en hardware en heeft hierdoor veel ervaring opgedaan. Later werd Edwin als commercieel manager verantwoordelijk voor de markt en weet zodoende de wensen van de klant goed te vertalen naar een oplossing. Door de schaalvergroting en veranderende wetgeving in de afgelopen jaren en de daarbij behorende wijzigingen voor de klant waren ook hier weer volop ontwikkelingen nodig waar een oplossing voor werd gevonden.
Klanten en partners maken volop gebruik van de kennis en ervaring van Edwin bij het realiseren van hun projecten.
Meer informatie over Edwin Dekker, kijk dan op zijn LinkedIn profiel.